За УНСС Единен Приемен Изпит (ЕПИ) Лични данни Справки - КСК 2008

 
» Обръщение на ректора » Мисия и визия » Материална база
» УНСС днес » УНСС №1 » Звена


Скъпи кандидат-студенти,

Поздравявам ви за желанието да учите в Университета за национално и световно стопанство и съм убеден, че това е израз на вашия стремеж към знанието и на желанието да получите диплома, която ще ви отвори вратата към успешна кариера и ще сбъдне мечтите ви. Защото за човека е невъзможно само онова, за което няма вяра и знания.

В нашия университет учат най-амбициозните и най-любо­зна­тел­ните студенти, за които образованието е страст и цел. А нашата страст и цел е непрекъснато да усъвършенстваме учебния процес и палитрата от бакалавърски и магистърски специалности, да адаптираме обучението към динамично променящата се практика. За тези от вас, които искат и да работят, и да учат, от тази година разкриваме дистанционно обучение в София. 

Ако станете студенти в УНСС, ще ви преподават авторитетни професори и доценти, които са неделима част от елита на българското общество. Ще учите в цивилизована материална среда. Ще ползвате безжичен интернет в цялата университетска сграда. Ще можете да учите един или два семестъра в елитни европейски университети. В библиотеката ще намерите нужните ви учебници и учебни помагала и безплатен достъп до огромна електронна база данни от целия свят. Ще спортувате в най-модерния университетски спортен комплекс в страната. Ще се приобщите към нашата автентична академична среда, запазила най-добрите ни исторически традиции, но и развиваща най-съвременните форми на обучение.

Подгответе се за добро представяне на кандидатстудентските изпити. Гледайте на знанието с влюбени очи. Повярвайте ми - заслужава си! Защото това е инвестиция, която правите в бъдещето си.

Убеден съм, че тези от вас, които се готвят с ум, воля и амбиция, от есента ще бъдат част от 92-рия випуск на УНСС и нашето университетско семейство.

 


От сърце ви желая успех!
На добър час!
 
проф. д.ик.н. Стати Статев
                    ректор