Нови статии - юли 2019 г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 90722

Александрова, Таня.  Ролята на културата в съвременната информационна епоха / Таня Александрова. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 29-34. 

  

Сист. No: 30884

- 2 -

Цб II 90740

Андреева-Попйорданова, Диана.  Икономически принос на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм - 2008-2015 г. / Диана Андреева-Попйорданова ; Рец. Деница Горчилова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 84-91. 

  

Сист. No: 30956

- 3 -

Цб II 90740

Вълкова, Румина.  Мястото на читалището в развитието на гражданското общество и ролята му в културния живот на местните общини / Румина Вълкова ; Рец. Деница Горчилова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 165-170. 

  

Сист. No: 30965

- 4 -

Цб II 90722

Николова, Лилия.  Социално-културната сфера : ресурси, дейности, резултати (опит за статистически портрет) / Лилия Николова, Ивайло Цаков, Зденек Буреш. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 57-64. 

  

Сист. No: 30889

Философия

Религия

- 5 -

Цб II 90723

Хаков, Дженгиз.  Религиозната толерантност през първите столетия от османското владичество на Балканите / Дженгиз Хаков. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 36-48. 

  

Сист. No: 30931

- 6 -

Цб II 90723

Хасанов, Сефер.  Извори и начала на диалога и толерантността в исляма / Сефер Хасанов. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 74-78. 

  

Сист. No: 30934

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 7 -

Цб II 90723

Пашова, Цветомира.  Многоезичие и разбирателство: историческа и съвременна перспектива / Цветомира Пашова. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 79-86. 

  

Сист. No: 30935

- 8 -

Цб II 90723

Тодоров, Петко.  Ролята на медиите за формиране на съзнание на толерантност и установяване на атмосфера на диалог в обществото / Петко Тодоров. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 58-68. 

  

Сист. No: 30933

- 9 -

Цб II 90723

Якшич, Бошко.  Ролята на медиите за формиране на съзнание на толерантност и установяване на атмосфера на диалог в обществото / Бошко Якшич. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 52-57. 

  

Сист. No: 30932

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 10 -

Цб II 90722

Тодоров, Петко.  Има ли алтернатива икономиката на масмедиите? / Петко Тодоров. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 41-46. 

  

Сист. No: 30886

- 11 -

Цб II 90723

Тодоров, Петко.  Ролята на медиите за формиране на съзнание на толерантност и установяване на атмосфера на диалог в обществото / Петко Тодоров. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 58-68. 

  

Сист. No: 30933

- 12 -

Цб II 90723

Якшич, Бошко.  Ролята на медиите за формиране на съзнание на толерантност и установяване на атмосфера на диалог в обществото / Бошко Якшич. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 52-57. 

  

Сист. No: 30932

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 13 -

Цб II 90723

Баубек, Агиемин.  Исторически основи на румънската толерантност към турското малцинство / Агиемин Баубек. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 87-91. 

  

Сист. No: 30936

- 14 -

Цб II 90722

Вълков, Александър.  Социалният маркетинг : "мисията невъзможна" / Александър Вълков. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 7-19. 

  

Сист. No: 30882

- 15 -

Цб II 90723

Желязкова, Антонина.  Търпимост към различията и етническата толерантност. Балканският комшулук - реалности и митове / Антонина Желязкова. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 23-35. 

  

Сист. No: 30930

- 16 -

Цб II 86759

Йордаки, Константин.  Дипломация и създаване на геополитически въпрос: румънско-българският конфликт за Добруджа, 1878-1957 / Константин Йордаки. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 316-419. 

  

Сист. No: 30926

- 17 -

 

Проданов, Христо.  За необходимостта от политическа икономия на интернет на нещата / Христо Проданов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 124-138. 

  

Сист. No: 30904

- 18 -

Цб II 90723

Текинеш, Айхан.  Идеята на М. Фетхуллах Гюлен за уважение към положението, основана на толерантността и диалога / Айхан Текинеш. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 92-105. 

  

Сист. No: 30937

- 19 -

Цб II 90723

Хаков, Дженгиз.  Религиозната толерантност през първите столетия от османското владичество на Балканите / Дженгиз Хаков. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 36-48. 

  

Сист. No: 30931

Икономика. Икономически теории

- 20 -

 

Тагарев, Недко.  Ефективност на износа и конкурентоспособност на българската икономика / Недко Тагарев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 46-55. 

  

Сист. No: 30891

- 21 -

Цб II 90722

Филипов, Димитър.  "Новата икономика" и икономическата теория / Димитър Филипов. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 3-6. 

  

Сист. No: 30881

Икономикс

- 22 -

Цб II 90722

Филипов, Димитър.  "Новата икономика" и икономическата теория / Димитър Филипов. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 3-6. 

  

Сист. No: 30881

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 23 -

 

Илчева, Деница.  Съдържанието и естеството на работата са най-големите мотиватори за ИТ специалистите / Деница Илчева. // CIO, 2019, N 5, 62-63. 

  

Сист. No: 30799

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 24 -

 

Божков, Васил.  По формирането на финансова информация за дяловите участия в други предприятия / Васил Божков. // Годишник на ИДЕС, 2014, 81-110. 

  

Сист. No: 30842

- 25 -

 

Гайдаров, Иван.  Бизнесът и криптовалутите / Иван Гайдаров. // CIO, 2019, N 5, 10-12. 

  

Сист. No: 30785

- 26 -

 

Димитров, Валери.  Финансовият режим на управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и административния договор / Валери Димитров. // Бизнес и право, 2018, N 4, 83-108. 

   В статията авторът критикува концепцията за административен договор като изкуствена и логично корумпирана идея. Въвеждане на фалшива правна конструкция на административния договор. 

  

Сист. No: 30810

- 27 -

 

Димитрова, Ивайла.  Фискална стабилност в страните от Централна и Източна Европа в процеса на присъединяване към еврозоната / Ивайла Димитрова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 85-96. 

  

Сист. No: 30894

- 28 -

 

Тодорова, Весела.  Идва ли краят на долара като резервна валута? / Весела Тодорова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 107-123. 

  

Сист. No: 30902

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 29 -

CD 247

Boyanov, Borislav.  The Adoption of a Global Accounting Framework as a Foundation for the Integrity of the Financial Reporting / Borislav Boyanov. // The Teacher of the Future : Knowledge - Capital of the Future : Vol. 31.5  (Skopje). - Skopje, 2019, 1413-1423. 

  

Сист. No: 30920

- 30 -

 

Атанасова, Анита.  Счетоводна политика в управленското счетоводство / Анита Атанасова. // Годишник на ИДЕС, 2014, 438-464. 

  

Сист. No: 30939

- 31 -

 

Божков, Васил.  По формирането на финансова информация за дяловите участия в други предприятия / Васил Божков. // Годишник на ИДЕС, 2014, 81-110. 

  

Сист. No: 30842

- 32 -

 

Бонев, Живко.  Творческият характер на одиторската дейност при съвременните условия / Живко Бонев. // Годишник на ИДЕС, 2014, 59-80. 

  

Сист. No: 30835

- 33 -

 

Брезоева, Бойка.  Важни аспекти на счетоводното третиране на лизинговите договори / Бойка Брезоева. // Годишник на ИДЕС, 2014, 111-138. 

  

Сист. No: 30844

- 34 -

 

Вейсел, Али.  Методически аспекти на одитните доказателства / Али Вейсел. // Годишник на ИДЕС, 2014, 281-312. 

  

Сист. No: 30852

- 35 -

 

Галинова, Анелия.  Ретроспективен поглед върху развитието на управленското счетоводство / Анелия Галинова. // Годишник на ИДЕС, 2012, 389-415. 

  

Сист. No: 30828

- 36 -

 

Дочев, Иван.  Отчитане на дивиденти / Иван Дочев. // Годишник на ИДЕС, 2012, 373-388. 

  

Сист. No: 30826

- 37 -

 

Дурин, Стоян.  Отчитане на данъците от дохода (печалбата) / Стоян Дурин. // Годишник на ИДЕС, 2014, 2014, 7-28. 

  

Сист. No: 30832

- 38 -

 

Златарева, Катя.  Принципни положения за формиране на счетоводна политика в съответствие с бизнес стратегията на корпорацията / Катя Златарева. // Годишник на ИДЕС, 2014, 167-202. 

  

Сист. No: 30848

- 39 -

CD 247

Иванова, Росица.  Аспекти на анализа на рентабилността на предприятието : XXIst International Conference, 07-09 June, 2019, Budva, Montenegro / Росица Иванова. // The Teacher of the Future : Knowledge - Capital of the Future : Vol. 31.1  (Skopje). - Skopje, 2019, 27-32. 

  

Сист. No: 30910

- 40 -

 

Костова, Силвия.  Одиторските процедури при интегрираното отчитане на екологични разходи / Силвия Костова. // Годишник на ИДЕС, 2014, 2014, 265-280. 

  

Сист. No: 30831

- 41 -

 

Лазарова, Ваня.  Дигитализация и дигитална трансформация в счетоводството / Ваня Лазарова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 97-106. 

  

Сист. No: 30895

- 42 -

 

Мусов, Михаил.  За качествените характеристики на информацията във финансовото и в управленското счетоводство / Михаил Мусов. // Годишник на ИДЕС, 2012, 343-374. 

  

Сист. No: 30822

- 43 -

CD 247

Начкова, Мая Янкова.  Специфични обекти на счетоводството и финансовия одит в пенсионните фондове / Мая Янкова Начкова. // The Teacher of the Future : Knowledge - Capital of the Future : Vol. 31.1  (Skopje). - Skopje, 2019, 41-47. 

  

Сист. No: 30918

- 44 -

CD 247

Орешкова, Христина.  Амортизацията на постоянните имущества в произведенията на основоположниците на счетоводната мисъл в България и на учени, творили в по-ново време / Христина Орешкова. // The Teacher of the Future : Knowledge - Capital of the Future : Vol. 31.5  (Skopje). - Skopje, 2019, 1431-1442. 

  

Сист. No: 30921

- 45 -

 

Орешкова, Христина.  Фундаментални въпроси на корпоративното финансово отчитане поуки от миналото в полза на бъдещето / Христина Орешкова. // Годишник на ИДЕС, 2014, 403-436. 

  

Сист. No: 30938

- 46 -

 

Петрова, Диана.  Съвременни счетоводно-информационни проблеми при детайлизираните анализи на търговската дейност / Диана Петрова. // Годишник на ИДЕС, 2014, 2014, 243-264. 

  

Сист. No: 30830

- 47 -

 

Станчева-Тодорова, Елеонора.  Счетоводни постулати, принципи и концепции като основопагащи елементи на концептуалната основа на счетоводната теория / Елеонора Станчева-Тодорова. // Годишник на ИДЕС, 2014, 353-402. 

  

Сист. No: 30854

- 48 -

 

Тимчев, Марко.  Балансирана система за бизнес анализ на предприятието / Марко Тимчев. // Годишник на ИДЕС, 2014, 203-242. 

  

Сист. No: 30849

- 49 -

 

Тодоров, Любомир.  Пазарният подход за оценка на бизнеса - проблеми и решения / Любомир Тодоров. // Годишник на ИДЕС, 2014, 313-352. 

  

Сист. No: 30853

- 50 -

 

Чилова, Нина.  Финансов контрол, осъществяван от органите на Националната здравноосигурителна каса по Закона за здравното осигуряване / Нина Чилова. // Бизнес и право, 2018, N 4, 109-124. 

  

Сист. No: 30820

- 51 -

CD 247

Чуков, Кръстьо.  Една методика за анализ на печалбата от продажби на продукцията / Кръстьо Чуков. // The Teacher of the Future : Knowledge - Capital of the Future : Vol. 31.1  (Skopje). - Skopje, 2019, 33-39. 

  

Сист. No: 30917

Управление

- 52 -

CD 247

Stoyanova, Tsvetana.  Strategical Approach on Talent Management in the Organization / Tsvetana Stoyanova. // The Teacher of the Future : Knowledge - Capital of the Future : Vol. 31.1  (Skopje). - Skopje, 2019, 247-251. 

  

Сист. No: 30919

- 53 -

 

Александров, Андрей.  Технически способи за контрол на персонала през призмата на защитата на личните данни и неприкосновеността на работното място / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, (168), 2019, N 1, 12-18. 

  

Сист. No: 30856

- 54 -

 

Дженева, Деница.  Аутсорсингът в Югоизточна Европа / Деница Дженева. // CIO, 2019, 10-11. 

  

Сист. No: 30977

- 55 -

 

Динкова, Мария.  Зад модерния бизнес стои фирмена култура на промяната / Мария Динкова. // CIO, 2019, N 5, 36-38. 

   Дигиталната трансформация не е само ИТ проект, тя налага изграждането на фирмена култура за непрекъснато развитие в крак с новите технологии. 

  

Сист. No: 30794

- 56 -

 

Илиева, Весела.  Иновативни финансови инструменти за финансиране на общински инвестиционни проекти за устойчиво градско развитие / Весела Илиева. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 71-84. 

  

Сист. No: 30892

- 57 -

Цб II 90722

Стойков, Любомир.  Корпоративният имидж : технология и промени : "Икономика на масмедиите" или възможните публични метаморфози на една "оспорвана" специалност / Любомир Стойков. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 47-51. 

  

Сист. No: 30887

- 58 -

 

Тимчев, Марко.  Балансирана система за бизнес анализ на предприятието / Марко Тимчев. // Годишник на ИДЕС, 2014, 203-242. 

  

Сист. No: 30849

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 59 -

Цб II 90722

Вълков, Александър.  Социалният маркетинг : "мисията невъзможна" / Александър Вълков. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 7-19. 

  

Сист. No: 30882

- 60 -

 

фискутеан, Андрада.  Какво представлява малуер рекламата и как да се защитим от нея / Андрада Фискутеан. // CIO, 2019, N 5, 72-76. 

  

Сист. No: 30804

- 61 -

Цб II 90740

Цветанова, Ева.  Приложимост на маркетинга на дестинацията като иновативен инструмент за устойчиво градско развитие : (по примера на гр. Плевен) / Ева Цветанова ; Рец. Цветка Стоенчева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 48-59. 

  

Сист. No: 30951

Услуги

- 62 -

Цб II 90722

Горчилова, Деница.  Европейската помощ - панацея или още един проблем за българския нестопански сектор / Деница Горчилова, Цако Панталеев. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 52-56. 

  

Сист. No: 30888

- 63 -

Цб II 90722

Николова, Лилия.  Социално-културната сфера : ресурси, дейности, резултати (опит за статистически портрет) / Лилия Николова, Ивайло Цаков, Зденек Буреш. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 57-64. 

  

Сист. No: 30889

Икономика на индустрията

- 64 -

 

Медникаров, Мартин.  Електроенергийната промишленост на България - анализ и прогнози / Мартин Медникаров. // Инфраструктура & Комуникации, 2018, N 13, 74-80. 

  

Сист. No: 30948

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 65 -

 

Бойчева-Манолчева, Мая.  Автоматична система ще отчита тол-таксите на камиони и автобуси / Мая Бойчева-Манолчева. // CIO, 2019, 34-35. 

  

Сист. No: 30979

- 66 -

 

Кръстев, Кристиан.  Eфективност и потенциални ползи от Радиочестотната идентификационна технология (RFID) в експресните превози / Кристиан Кръстев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 145-151. 

   Настоящата статия изследва приложението на Радиочестотната идентификационна технология (RFID) в логистичния сектор. Технологията се анализира от гледна точка на потенциалните ползи от страна на клиентите на логистичните услуги и постигане на по-висока оптимизация и ефективност на процесите от страна на мениджмънта на логистичните компании. Представени са ползите от въвеждането и използването РФИД технологията в главните процеси по предоставяне на експресните превози. 

  

Сист. No: 30916

- 67 -

 

Михайлов, Георги.  Обратна логистика / Георги Михайлов. // Инфраструктура & Комуникации, 2018, N 13, 81-84. 

  

Сист. No: 30950

- 68 -

 

Цветкова, Светла.  Бечмаркинг на транспортния сектор / Светла Цветкова. // Инфраструктура & Комуникации, 2018, N 13, 5-13. 

  

Сист. No: 30940

Туризъм

- 69 -

Цб II 90740

Андреева-Попйорданова, Диана.  Икономически принос на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм - 2008-2015 г. / Диана Андреева-Попйорданова ; Рец. Деница Горчилова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 84-91. 

  

Сист. No: 30956

- 70 -

 

Димитрова, Светла.  Анализ на потенциала на събитията за превръщане на зимните ни курорти в целогодишни дестинации / Светла Димитрова. // Инфраструктура & Комуникации, 2018, N 13, 56-62. 

  

Сист. No: 30944

- 71 -

 

Калейчев, Светослав.  Луксозният туризъм и моделите на удовлетвореност / Светослав Калейчев. // Инфраструктура & Комуникации, 2018, N 13, 63-67. 

  

Сист. No: 30947

- 72 -

 

Коен, Жаклин.  Бенчмаркингът - метод за усъвършенстване на процесите в хотелиерството / Жаклин Коен. // Инфраструктура & Комуникации, 2018, N 13, 46-51. 

  

Сист. No: 30942

- 73 -

Цб II 90740

Павлова, Петя.  Опитът на община Созопол при взаимодействието с неправителствения сектор / Петя Павлова ; Рец. Деница Горчилова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 155-164. 

  

Сист. No: 30964

- 74 -

Цб II 90740

Цветанова, Ева.  Приложимост на маркетинга на дестинацията като иновативен инструмент за устойчиво градско развитие : (по примера на гр. Плевен) / Ева Цветанова ; Рец. Цветка Стоенчева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 48-59. 

  

Сист. No: 30951

Европейски съюз

- 75 -

 

Гайдаров, Иван.  Авторското право в дигиталната ера / Иван Гайдаров. // CIO, 2019, N 5, 39-41. 

   Европейската директива за авторското право в цифровия единен пазар (приета на 26 март 2019) поляризира общественото мнение и предизвика редица критики, но анализът на резултатиете от нея тепърва предстои. Тя има за цел да гарантира, че творците, издатели на новинарски издания и журналистите ще получават печалби и от онлайн пространството. 

  

Сист. No: 30795

Право

- 76 -

 

Александров, Андрей.  За "допълнителните условия" по някои трудови правоотношения и адекватността на тяхната уредба според настоящата редакция на Кодекса на труда / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, (169), 2019, N 2, 9-13. 

  

Сист. No: 30861

- 77 -

 

Александров, Андрей.  Кога е налице дискриминация в трудовите отношения ? / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, (170), 2019, N 3, 10-16. 

  

Сист. No: 30868

- 78 -

 

Александров, Андрей.  Възстановяване на работа при незаконно уволнение и прекратяване на трудовото правоотношение по чл.325, т. 2 от КТ / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, (170), 2019, N 3, 21-25. 

  

Сист. No: 30870

- 79 -

 

Александров, Андрей.  Как законът защитава лицата с намалена работоспособност ? / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, (171), 2019, N 4, 2-6. 

  

Сист. No: 30872

- 80 -

 

Александров, Андрей.  Прекратяване на трудовото правоотношение поради сключване на договор за управление / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, (171), 2019, N 4, 11-18. 

  

Сист. No: 30876

- 81 -

 

Александров, Андрей.  Сезонът на платения годишен отпуск дойде - да си припомним правилата за ползването му! / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, (172), 2019, N 5, 2-11. 

  

Сист. No: 30913

- 82 -

 

Андонова, Весела.  Изискванията към кандидатите и участниците, свързани с тяхното лично състояние и съответствието им с критериите за подбор: Начин на деклариране и доказване съгласно последните нормативни изменения в ЗОП и ППЗОП от 01.03.2019 г. / Весела Андонова. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 3, 61-77. 

  

Сист. No: 30813

- 83 -

 

Андонова, Весела.  Изпълнението на критериите за подбор от кандидатите или участниците посредством обединения, с ресурси на трети лица и/или изпълнители / Весела Андонова. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 4, 81-92. 

   Промените в ЗОП и в ППЗОП, в сила от 01.03.2019 г. 

  

Сист. No: 30825

- 84 -

 

Атанасова, Красимира.  Една стъпка в подкрепа на децата, които не се отглеждат от двамата си родители поради смърт в семейството / Красимира Атанасова. // Труд и осигуряване, (168), 2019, N 1, 24-27. 

  

Сист. No: 30858

- 85 -

 

Атанасова, Красимира.  Задължения на работодателя при наемане на работа на пенсионери / Красимира Атанасова. // Труд и осигуряване, (169), 2019, N 2, 5-8. 

  

Сист. No: 30860

- 86 -

 

Атанасова, Красимира.  Електронното трудово досие - модерният начин на изготвяне и съхраняване на документите за персонала / Красимира Атанасова. // Труд и осигуряване, (170), 2019, N 3, 2-6. 

  

Сист. No: 30866

- 87 -

 

Атанасова, Красимира.  Как законът закриля работниците и служителите при фалит на работодателя ? / Красимира Атанасова. // Труд и осигуряване, (171), 2019, N 4, 7-10. 

  

Сист. No: 30873

- 88 -

 

Атанасова, Красимира.  Може ли да се променя видът и обхватът на осигуряване ? / Красимира Атанасова. // Труд и осигуряване, (171), 2019, N 4, 27-30. 

  

Сист. No: 30878

- 89 -

 

Атанасова, Красимира.  Допълнителното задължително пенсионно осигуряване / Красимира Атанасова. // Труд и осигуряване, (172), 2019, N 5, 18-22. 

  

Сист. No: 30915

- 90 -

 

Балабанова, Христина.  Публични организации в съвременното законодателство на Република България (правна същност, белези) / Христина Балабанова. // Бизнес и право, 2018, N 4, 61-82. 

  

Сист. No: 30808

- 91 -

 

Богданова, Ирина.  Действие на субсидиарността на actio de in rem verso при наличие на друг иск срещу лице, различно от обогатилия се : Бележ. върху Решение № 156 от 07.11.2018 г. по гр.д. №1223/2018 г. на ВКС / Ирина Богданова. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 3, 25-40. 

  

Сист. No: 30809

- 92 -

 

Владимирова, Катя.  Относно приложимата давност за вземания за задатък и отметнина / Катя Владимирова. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 3

  

Сист. No: 30811

- 93 -

 

Гачев, Венелин.  Отводът според българското гражданско процесуално право : Преглед на съдебната практика / Венелин Гачев. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 5, 69-76. 

  

Сист. No: 30845

- 94 -

 

Георгиев, Александър.  Чия собственост е непродаденото имущество на търговското дружество след прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване от търговския регистър ? / Александър Георгиев. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 4, 72-80. 

  

Сист. No: 30824

- 95 -

 

Голева, Поля.  Цесията и потребителят - длъжник / Поля Голева. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 4, 18-33. 

  

Сист. No: 30816

- 96 -

 

Горанова, Илонка.  Въпроси за административно обявяване на нарушенията на обществените поръчки / Илонка Горанова. // Бизнес и право, 2018, N 4, 125-154. 

  

Сист. No: 30821

- 97 -

 

Джилизов, Велко.  Правно положение на банката попечител по Кодекса за социално осигуряване / Велко Джилизов. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 3, 5-16. 

  

Сист. No: 30806

- 98 -

 

Дичева, Теодора.  Задължения на работодателя при налагане на запор върху трудовото възнаграждение на работниците и служителите / Теодора Дичева. // Труд и осигуряване, (169), 2019, N 2, 2-5. 

  

Сист. No: 30859

- 99 -

 

Дичева, Теодора.  Новите задължения на работодателите в Закона за хората с увреждания / Теодора Дичева. // Труд и осигуряване, (170), 2019, N 3, 17-21. 

  

Сист. No: 30869

- 100 -

 

Дичева, Теодора.  Кога работниците могат да напуснат без предизвестие ? / Теодора Дичева. // Труд и осигуряване, (171), 2019, N 4, 19-26. 

  

Сист. No: 30877

- 101 -

 

Дичева, Теодора.  Как законът ограничава сключването на срочни трудови договори / Теодора Дичева. // Труд и осигуряване, (172), 2019, N 5, 12-17. 

  

Сист. No: 30914

- 102 -

 

Драгиев, Деян.  Изборът на съд по граждански и търговски дела с международен елемент съгласно Хагската конвенция за споразуменията относно избор на съд / Деян Драгиев. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 3, 47-57. 

  

Сист. No: 30812

- 103 -

 

Желев, Георги.  Командироване, работно време и извънреден труд по време на почивни дни / Георги Желев. // Труд и осигуряване, (169), 2019, N 2, 21-25. 

  

Сист. No: 30863

- 104 -

 

Желев, Георги.  Здравно осигуряване на българските граждани, пребиваващи в друга държава / Георги Желев. // Труд и осигуряване, (169), 2019, N 2, 26-29. 

  

Сист. No: 30864

- 105 -

 

Желев, Георги.  Пенсии за инвалидност при осигуряване в друга държава - членка на ЕС / Георги Желев. // Труд и осигуряване, (170), 2019, N 3, 6-9. 

  

Сист. No: 30867

- 106 -

 

Желев, Георги.  Ще засегне ли "Брекзит" социалните права на българските граждани ? / Георги Желев. // Труд и осигуряване, (171), 2019, N 4, 30-33. 

  

Сист. No: 30879

- 107 -

 

Желев, Георги.  Практика на Съда на ЕС по въпросите на социалната сигурност / Георги Желев. // Труд и осигуряване, (172), 2019, N 5, 23-26. 

  

Сист. No: 30912

- 108 -

 

Йончева, Таня.  Новата Директива относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги / Таня Йончева. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 5, 30-43. 

  

Сист. No: 30838

- 109 -

 

Калайджиев, Ангел.  Административно-наказателна отговорност на арбитъра / Ангел Калайджиев. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 4, 47-50. 

  

Сист. No: 30818

- 110 -

 

Костов, Милчо Н.  Основни правни характеристики на модела на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с оглед на българското международно данъчно право / Милчо Н. Костов. // Бизнес и право, 2018, N 4, 23-46. 

  

Сист. No: 30805

- 111 -

 

Лекова, Мария.  Подготовка, кворум и мнозинство за вземане на решение за преобразуване / Мария Лекова. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 4, 5-17. 

  

Сист. No: 30815

- 112 -

 

Малакова, Снежана.  Основни положения в социалното осигуряване в сила от 1 януари 2019 г. / Снежана Малакова. // Труд и осигуряване, (168), 2019, N 1, 2-11. 

  

Сист. No: 30855

- 113 -

 

Малакова, Снежана.  В кои случаи НОИ не изплаща парични обезщетения за майчинство ? / Снежана Малакова. // Труд и осигуряване, (169), 2019, N 2, 14-20. 

  

Сист. No: 30862

- 114 -

 

Малакова, Снежана.  Какво се промени в наредбите по прилагане на Кодекса за социално осигуряване / Снежана Малакова. // Труд и осигуряване, (172), 2019, N 5, 2-8. 

  

Сист. No: 30911

- 115 -

 

Маринов, Делян.  Защита на третото лице, дало реално обезпечение за чужд дълг чрез иск за несъществуване на обезпеченото вземане : Преглед на съдебната практика / Делян Маринов. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 5, 44-51. 

  

Сист. No: 30839

- 116 -

 

Найденов, Борислав.  Вписване на особен залог на търговско предприятие и дял от търговско дружество : Коментар на съдебната практика / Борислав Найденов. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 3

  

Сист. No: 30807

- 117 -

 

Найденов, Борислав.  Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози / Борислав Найденов. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 4, 34-42. 

  

Сист. No: 30817

- 118 -

 

Нацкин, Михаил.  Доверено лице. Същност на института / Михаил Нацкин. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 4, 60-71. 

  

Сист. No: 30819

- 119 -

 

Нацкин, Михаил.  Изисквания към фигурата на довереното лице / Михаил Нацкин. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 5, 77-86. 

  

Сист. No: 30846

- 120 -

 

Невин, Фети.  Идентифициране на търговската тайна / Фети Невин. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 5, 18-29. 

  

Сист. No: 30837

- 121 -

 

Николова, Бистра.  Вписване в търговския регистър на действителните собственици на юридическите лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари / Бистра Николова. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 5, 5-17. 

  

Сист. No: 30836

- 122 -

 

Попова, Цветелина.  Особени изисквания спрямо специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания при участието им в обществени поръчки / Цветелина Попова. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 5, 87-93. 

  

Сист. No: 30847

- 123 -

Цб II 90740

Тодоров, Евгени.  Зелените обществени поръчки като инструмент за постигане на устойчиво местно развитие в Република България / Евгени Тодоров ; Рец. Евгения Пенкова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 35-47. 

  

Сист. No: 30949

- 124 -

 

Фети, Невин.  Промените в Закона за защита на личните данни, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 / Невин Фети. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 3, 78-93. 

  

Сист. No: 30814

- 125 -

 

Хорозов, Георги.  Обезсилване на ценна книга от взискателя при изпълнение върху налични ценни книги ( чл.515 ГПК ) / Георги Хорозов. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 5, 55-68. 

  

Сист. No: 30843

- 126 -

 

Янакиева, Веселка.  Наследствени пенсии / Веселка Янакиева. // Труд и осигуряване, (168), 2019, N 1, 19-24. 

  

Сист. No: 30857

- 127 -

 

Янакиева, Веселка.  Зачитане на осигурителен стаж чрез внасяне на осигурителни вноски / Веселка Янакиева. // Труд и осигуряване, (170), 2019, N 3, 26-29. 

  

Сист. No: 30871

Интелектуална собственост

- 128 -

 

Гайдаров, Иван.  Авторското право в дигиталната ера / Иван Гайдаров. // CIO, 2019, N 5, 39-41. 

   Европейската директива за авторското право в цифровия единен пазар (приета на 26 март 2019) поляризира общественото мнение и предизвика редица критики, но анализът на резултатиете от нея тепърва предстои. Тя има за цел да гарантира, че творците, издатели на новинарски издания и журналистите ще получават печалби и от онлайн пространството. 

  

Сист. No: 30795

Обществено управление. Публична администрация

- 129 -

Цб II 90740

Андонов, Станислав.  Морски общини в България пред екологичен крах: да или не? / Станислав Андонов ; Рец. Ралица Велева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 187-193 : с фиг.. 

  

Сист. No: 30968

- 130 -

Цб II 90740

Андреева, Сесилия.  Нормативен поглед върху местното самоуправление / Сесилия Андреева ; Рец. Калин Боянов. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 244-248. 

  

Сист. No: 30975

- 131 -

Цб II 90740

Берберова-Вълчева, Цветелина.  Предизвикателства пред предоставяне на социални услуги в местното самоуправление / Цветелина Берберова-Вълчева ; Рец. Евгения Делчева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 73-83. 

  

Сист. No: 30955

- 132 -

Цб II 90740

Боянов, Калин.  Препоръки за повишаване мотивацията на служителите в местната администрация в България / Калин Боянов. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 7-14. 

  

Сист. No: 30943

- 133 -

Цб II 90740

Велева, Ралица.  Програми и мерки на местните власти за намаляване на бедността и постигане на целите, заложени в "Европа 2020" / Ралица Велева ; Рец. Евгения Пенкова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 65-72. 

  

Сист. No: 30954

- 134 -

Цб II 90740

Вълков, Владимир.  Органи на социалната политика на местно ниво / Владимир Вълков ; Рец. Поля Кацамунска. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 60-64. 

  

Сист. No: 30953

- 135 -

Цб II 90740

Вълкова, Румина.  Мястото на читалището в развитието на гражданското общество и ролята му в културния живот на местните общини / Румина Вълкова ; Рец. Деница Горчилова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 165-170. 

  

Сист. No: 30965

- 136 -

Цб II 90740

Георгиева, Ивелина.  Бежанската вълна: има ли засегнати общини / Ивелина Георгиева ; Рец. Ралица Велева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 179-186. 

  

Сист. No: 30967

- 137 -

Цб II 90740

Ефремова, Николета.  Устойчивост на политиките на местно ниво - предизвикателства и възможни решения / Николета Ефремова ; Рец. Татяна Даскалова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 101-112. 

  

Сист. No: 30958

- 138 -

Цб II 90740

Игнатов, Боян.  Общинското здравеопазване в България - мисия невъзможна / Боян Игнатов ; Рец. Александър Вълков. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 130-138 : с табл.. 

  

Сист. No: 30961

- 139 -

Цб II 90740

Иилев, Ивайло.  Местно самоуправление и програмно бюджетиране / Ивайло Иилев ; Рец. Цветка Стоенчева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 113-123. 

   Библиогр. в текста. 

  

Сист. No: 30959

- 140 -

Цб II 90740

Кирилова, Катя.  Проблеми и предизвикателства пред административното обслужване в общините / Катя Кирилова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 15-21. 

  

Сист. No: 30945

- 141 -

Цб II 90740

Крумова, Лилия.  Здравеопазването - предизвикателство за общините в България / Лилия Крумова, Златина Станишева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 212-219. 

  

Сист. No: 30971

- 142 -

Цб II 90740

Павлова, Йоана.  Гражданите и местното самоуправление: добри практики и проблемни области / Йоана Павлова ; Рец. Деница Горчилова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 92-100. 

  

Сист. No: 30957

- 143 -

Цб II 90740

Павлова, Петя.  Опитът на община Созопол при взаимодействието с неправителствения сектор / Петя Павлова ; Рец. Деница Горчилова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 155-164. 

  

Сист. No: 30964

- 144 -

Цб II 90740

Стоева, Велислава.  Обратната връзка в местното самоуправление: ефекти и дефекти / Велислава Стоева, Александра Казанджиева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 205-211 : с фиг.; табл.. 

  

Сист. No: 30970

- 145 -

Цб II 90740

Танаков, Никола.  Принципът на субсидиарността - основен инструмент за местно самоуправление и децентрализация / Никола Танаков ; Рец. Поля Кацамунска. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 171-178 : с 1 фиг.. 

  

Сист. No: 30966

- 146 -

Цб II 90740

Тодорова, Татяна.  Секторни общински политики в сферата на младите хора и спорта / Татяна Тодорова ; Рец. Владимир Вълков. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 194-204 : с фиг.. 

  

Сист. No: 30969

- 147 -

Цб II 90740

Цветков, Ясен.  Добри практики за повишаване на нивото на местната сигурност / Ясен Цветков ; Рец. Татяна Даскалова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 124-129. 

  

Сист. No: 30960

- 148 -

Цб II 90740

Цолов, Георги.  Регионлни специфики при административното регулиране на стопанската дейност в България / Георги Цолов ; Рец. Александър Вълков. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 22-34. 

   Библиогр. под линия. 

  

Сист. No: 30946

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 149 -

 

Пингелов, Красимир.  Инженерингово осигуряване на българската отбранително-технологична и индустриална база (БОТИБ) в областта на комуникационни-информационните технологии (КИТ) / Красимир Пингелов. // Инфраструктура & Комуникации, 2018, N 13, 24-29. 

  

Сист. No: 30952

- 150 -

 

Хаджиев, Боян.  Хибридната война - същност, предпоставки и противодействие / Боян Хаджиев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 139-144. 

  

Сист. No: 30905

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 151 -

Цб II 90740

Берберова-Вълчева, Цветелина.  Предизвикателства пред предоставяне на социални услуги в местното самоуправление / Цветелина Берберова-Вълчева ; Рец. Евгения Делчева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 73-83. 

  

Сист. No: 30955

- 152 -

Цб II 90740

Вълков, Владимир.  Органи на социалната политика на местно ниво / Владимир Вълков ; Рец. Поля Кацамунска. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 60-64. 

  

Сист. No: 30953

- 153 -

Цб II 90740

Костандиева, Нели.  Деинституционализация: препоръка или необходимост / Нели Костандиева, Вержиния Спасова ; Рец. Даниела Кръстева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 237-243 : с фиг.; табл.. 

  

Сист. No: 30974

- 154 -

Цб II 90740

Лазаров, Лъчезар.  Регионални различия в осигуреността на населението с медицинска помощ / Лъчезар Лазаров ; Рец. Евгения Делчева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 145-154 : с фиг.. 

  

Сист. No: 30963

- 155 -

CD 247

Начкова, Мая Янкова.  Специфични обекти на счетоводството и финансовия одит в пенсионните фондове / Мая Янкова Начкова. // The Teacher of the Future : Knowledge - Capital of the Future : Vol. 31.1  (Skopje). - Skopje, 2019, 41-47. 

  

Сист. No: 30918

Образование

- 156 -

Цб II 90722

Лулански, Пано.  Българското образование - между песимизма и надеждата / Пано Лулански. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 35-40. 

  

Сист. No: 30885

- 157 -

Цб II 90740

Найденова, Ангела.  Средното образование и контрастите между общините в България / Ангела Найденова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 228-236. 

  

Сист. No: 30973

- 158 -

Цб II 90722

Стойков, Любомир.  Корпоративният имидж : технология и промени : "Икономика на масмедиите" или възможните публични метаморфози на една "оспорвана" специалност / Любомир Стойков. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 47-51. 

  

Сист. No: 30887

- 159 -

 

Тагарев, Недко.  Модел на обучение в областта на киберсигурността (Ядрена сигурност) / Недко Тагарев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 46-55. 

   Проблемът, разгледан в настоящата публикация, е нарастващата необходимост от адекватно и приложимо към съвременните условия обучение в областта на киберсигурността. Акцентът е поставен върху актуалните тенденции в ядрената сигурност и възходящия тренд на използване на ядрени технологии. Посочени са конкретни примери за кибератаки на ядрени обекти. Накратко е представена и магистърската програма "Икономика на отбраната и сигурността" със специализация "Ядрена сигурност". 

  

Сист. No: 30890

- 160 -

Цб II 90740

Янчева, Милена.  Съвременни условия в предучилищното образование / Милена Янчева ; Рец. Ралица Велева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 220-227. 

  

Сист. No: 30972

Математика. Естествени науки

Екология

- 161 -

 

Костова, Силвия.  Одиторските процедури при интегрираното отчитане на екологични разходи / Силвия Костова. // Годишник на ИДЕС, 2014, 2014, 265-280. 

  

Сист. No: 30831

Приложни науки

Здравеопазване

- 162 -

Цб II 90722

Делчева, Евгения.  Здравната реформа в България - две години по-късно / Евгения Делчева, Петър Атанасов, Лора Тодорова. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 20-29. 

  

Сист. No: 30883

- 163 -

Цб II 90740

Игнатов, Боян.  Общинското здравеопазване в България - мисия невъзможна / Боян Игнатов ; Рец. Александър Вълков. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 130-138 : с табл.. 

  

Сист. No: 30961

- 164 -

Цб II 90740

Крумова, Лилия.  Здравеопазването - предизвикателство за общините в България / Лилия Крумова, Златина Станишева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 212-219. 

  

Сист. No: 30971

- 165 -

Цб II 90740

Лазаров, Лъчезар.  Регионални различия в осигуреността на населението с медицинска помощ / Лъчезар Лазаров ; Рец. Евгения Делчева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 145-154 : с фиг.. 

  

Сист. No: 30963

- 166 -

Цб II 90740

Съботинова, Светлана.  Електронен здравен портал: от информационна платформа към услуги / Светлана Съботинова ; Рец. Евгения Пенкова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 139-144 : с табл.; фиг.. 

  

Сист. No: 30962

- 167 -

 

Чилова, Нина.  Финансов контрол, осъществяван от органите на Националната здравноосигурителна каса по Закона за здравното осигуряване / Нина Чилова. // Бизнес и право, 2018, N 4, 109-124. 

  

Сист. No: 30820

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 168 -

Цб II 86759

Маринов, Чавдар.  "Балканската къща" : интерпретации и символни апроприации на народната архитектура от Османската епоха на Балканите / Чавдар Маринов. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 467-624. 

  

Сист. No: 30928

- 169 -

Цб II 86759

Хайду, Ада.  В търсене на национални архитектурни стилове в Сърбия, Румъния и България от средата на XIX век до Първата световна война / Ада Хайду. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 420-466. 

  

Сист. No: 30927

Информационни технологии. Иновации

- 170 -

Цб II 90722

Александрова, Таня.  Ролята на културата в съвременната информационна епоха / Таня Александрова. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 29-34. 

  

Сист. No: 30884

- 171 -

 

Бойчева-Манолчева, Мая.  Автоматична система ще отчита тол-таксите на камиони и автобуси / Мая Бойчева-Манолчева. // CIO, 2019, 34-35. 

  

Сист. No: 30979

- 172 -

 

Гайдаров, Иван.  Бизнесът и криптовалутите / Иван Гайдаров. // CIO, 2019, N 5, 10-12. 

  

Сист. No: 30785

- 173 -

 

Граймс, Роджър А.  Как да печелите, като прониквате в чужди компютри / Роджър А. Граймс. // CIO, 2019, 78-83. 

  

Сист. No: 30980

- 174 -

 

Дженева, Деница.  Когато платените решения струват по-малко от безплатните / Деница Дженева. // CIO, 2019, N 5, 34-35. 

   За избора да се избере платен или безплатен софтуер от фирмите. "Транспрес" преминава към Microsoft Office 365, за да организира по-добре работата си и да намали разходите. 

  

Сист. No: 30790

- 175 -

 

Динкова, Мария.  Разплащания с лицево разпознаване - възможност или риск / Мария Динкова. // CIO, 2019, N 5, 18-21. 

   Разплащания с лицево разпознаване - тази иновация набира все повече популярност в Китай заради по-голямата сигурност, бързина и удобство, които предлага. 

  

Сист. No: 30788

- 176 -

 

Матиас, Крейг.  Унифицираните мобилни комуникации се превръщат в приоритет за ИТ / Крейг Матиас. // CIO, 2019, 21-23. 

  

Сист. No: 30978

- 177 -

 

Проданов, Христо.  За необходимостта от политическа икономия на интернет на нещата / Христо Проданов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 124-138. 

  

Сист. No: 30904

- 178 -

 

Радев, Георги.  Управление на дигиталната идентичност на корпоративно ниво / Георги Радев. // Инфраструктура & Комуникации, 2018, N 13, 14-17. 

  

Сист. No: 30941

- 179 -

Цб II 90740

Съботинова, Светлана.  Електронен здравен портал: от информационна платформа към услуги / Светлана Съботинова ; Рец. Евгения Пенкова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 139-144 : с табл.; фиг.. 

  

Сист. No: 30962

- 180 -

 

Тагарев, Недко.  Модел на обучение в областта на киберсигурността (Ядрена сигурност) / Недко Тагарев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 46-55. 

   Проблемът, разгледан в настоящата публикация, е нарастващата необходимост от адекватно и приложимо към съвременните условия обучение в областта на киберсигурността. Акцентът е поставен върху актуалните тенденции в ядрената сигурност и възходящия тренд на използване на ядрени технологии. Посочени са конкретни примери за кибератаки на ядрени обекти. Накратко е представена и магистърската програма "Икономика на отбраната и сигурността" със специализация "Ядрена сигурност". 

  

Сист. No: 30890

Изкуство. Музика. Спорт

- 181 -

Цб II 90740

Тодорова, Татяна.  Секторни общински политики в сферата на младите хора и спорта / Татяна Тодорова ; Рец. Владимир Вълков. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 194-204 : с фиг.. 

  

Сист. No: 30969

Езикознание. Литературознание

- 182 -

Цб II 90723

Пашова, Цветомира.  Многоезичие и разбирателство: историческа и съвременна перспектива / Цветомира Пашова. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 79-86. 

  

Сист. No: 30935

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 183 -

Цб II 90723

Баубек, Агиемин.  Исторически основи на румънската толерантност към турското малцинство / Агиемин Баубек. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 87-91. 

  

Сист. No: 30936

- 184 -

Цб II 86759

Везенков, Александър.  Преплетените географии на Балканите: за границите на региона и на дисциплината / Александър Везенков. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 134-279. 

  

Сист. No: 30924

- 185 -

Цб II 86759

Генчева, Росица.  Блок № 18, Аушвиц / Росица Генчева. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 625-660. 

  

Сист. No: 30929

- 186 -

Цб II 90723

Желязкова, Антонина.  Търпимост към различията и етническата толерантност. Балканският комшулук - реалности и митове / Антонина Желязкова. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 23-35. 

  

Сист. No: 30930

- 187 -

Цб II 86759

Йордаки, Константин.  Дипломация и създаване на геополитически въпрос: румънско-българският конфликт за Добруджа, 1878-1957 / Константин Йордаки. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 316-419. 

  

Сист. No: 30926

- 188 -

Цб II 86759

Либератос, Андреас.  Време и измерване на времето на Балканите : представи и реалности / Андреас Либератос. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 280-315. 

  

Сист. No: 30925

- 189 -

Цб II 86759

Маринов, Чавдар.  "Балканската къща" : интерпретации и символни апроприации на народната архитектура от Османската епоха на Балканите / Чавдар Маринов. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 467-624. 

  

Сист. No: 30928

- 190 -

Цб II 86759

Мишкова, Диана.  Академични балканизми - научни дискурси за Балканите и Югоизточна Европа / Диана Мишкова. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 58-133. 

  

Сист. No: 30923

- 191 -

Цб II 86759

Хайду, Ада.  В търсене на национални архитектурни стилове в Сърбия, Румъния и България от средата на XIX век до Първата световна война / Ада Хайду. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 420-466. 

  

Сист. No: 30927

- 192 -

Цб II 90723

Хаков, Дженгиз.  Религиозната толерантност през първите столетия от османското владичество на Балканите / Дженгиз Хаков. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 36-48. 

  

Сист. No: 30931


 Индекс по АВТОРИ

Boyanov, Borislav 29 
Ivanova, Rositsa 39 
Natchkova, Maia Iankova 43 155 
Stoyanova, Tsvetana 52 
Александров, Андрей 53 76 77 78 79 80 81 
Александрова, Таня 1 170 
Андонов, Станислав 129 
Андонова, Весела 82 83 
Андреева, Сесилия 130 
Андреева-Попйорданова, Диана 2 69 
Атанасов, Петър 162 
Атанасова, Анита 30 
Атанасова, Красимира 84 85 86 87 88 89 
Балабанова, Христина 90 
Баубек, Агиемин 13 183 
Берберова-Вълчева, Цветелина 131 151 
Богданова, Ирина 91 
Божков, Васил 24 31 
Бойчева-Манолчева, Мая 65 171 
Бонев, Живко 32 
Боянов, Борислав 29 
Боянов, Калин 130 132 
Брезоева, Бойка 33 
Буреш, Зденек 4 63 
Везенков, Александър 184 
Вейсел, Али 34 
Велева, Ралица 129 133 136 160 
Владимирова, Катя 92 
Вълков, Александър 14 59 138 148 163 
Вълков, Владимир 134 146 152 181 
Вълкова, Румина 3 135 
Гайдаров, Иван 25 75 128 172 
Галинова, Анелия 35 
Гачев, Венелин 93 
Генчева, Росица 185 
Георгиев, Александър 94 
Георгиева, Ивелина 136 
Гешев, Стоян 110 
Голева, Поля 95 
Горанова, Илонка 96 
Горчилова, Деница 2 3 62 69 73 135 142 143 
Граймс, Роджър А. 173 
Даскалова, Татяна 137 147 
Делчева, Евгения 131 151 154 162 165 
Дженева, Деница 54 174 
Джилизов, Велко 97 
Димитров, Валери 26 
Димитрова, Ивайла 27 
Димитрова, Светла 70 
Динкова, Мария 55 175 
Дичева, Теодора 98 99 100 101 
Дочев, Иван 36 
Драгиев, Деян 102 
Дурин, Стоян 37 
Ефремова, Николета 137 
Желев, Георги 103 104 105 106 107 
Желязкова, Антонина 15 186 
Златарева, Катя 38 
Иванова, Росица 39 
Игнатов, Боян 138 163 
Иилев, Ивайло 139 
Илиева, Весела 56 
Илчева, Деница 23 
Йончева, Таня 108 
Йордаки, Константин 16 187 
Казанджиева, Александра 144 
Калайджиев, Ангел 109 
Калейчев, Светослав 71 
Кацамунска, Поля 134 145 152 
Кирилова, Катя 140 
Коен, Жаклин 72 
Костандиева, Нели 153 
Костов, Милчо Н. 110 
Костова, Силвия 40 161 
Крумова, Лилия 141 164 
Кръстев, Кристиан 66 
Кръстева, Даниела 153 
Лазаров, Лъчезар 154 165 
Лазарова, Ваня 41 
Лекова, Мария 111 
Либератос, Андреас 188 
Лулански, Пано 156 
Малакова, Снежана 112 113 114 
Маринов, Делян 115 
Маринов, Чавдар 168 189 
Матиас, Крейг 176 
Медникаров, Мартин 64 
Михайлов, Георги 67 
Мишкова, Диана 190 
Мусов, Михаил 42 
Найденов, Борислав 116 117 
Найденова, Ангела 157 
Нацкин, Михаил 118 119 
Начкова, Мая Янкова 43 155 
Невин, Фети 120 
Николова, Бистра 121 
Николова, Лилия 4 63 
Орешкова, Христина 44 45 
Павлова, Йоана 142 
Павлова, Петя 73 143 
Панталеев, Цако 62 
Пашова, Цветомира 7 182 
Пенкова, Евгения 123 133 166 179 
Петрова, Диана 46 
Пингелов, Красимир 149 
Попова, Цветелина 122 
Проданов, Христо 17 177 
Радев, Георги 178 
Спасова, Вержиния 153 
Станишева, Златина 141 164 
Станчева-Тодорова, Елеонора 47 
Стоева, Велислава 144 
Стоенчева, Цветка 61 74 139 
Стойков, Любомир 57 158 
Стоянова, Цветана 52 
Съботинова, Светлана 166 179 
Тагарев, Недко 20 159 180 
Танаков, Никола 145 
Текинеш, Айхан 18 
Тимчев, Марко 48 58 
Тодоров, Евгени 123 
Тодоров, Любомир 49 
Тодоров, Петко 8 10 11 
Тодорова, Весела 28 
Тодорова, Лора 162 
Тодорова, Татяна 146 181 
Фети, Невин 124 
Филипов, Димитър 21 22 
Фискутеан, Андрада 60 
Хаджиев, Боян 150 
Хайду, Ада 169 191 
Хаков, Дженгиз 5 19 192 
Хасанов, Сефер 6 
Хорозов, Георги 125 
Цаков, Ивайло 4 63 
Цветанова, Ева 61 74 
Цветков, Ясен 147 
Цветкова, Светла 68 
Цолов, Георги 148 
Чилова, Нина 50 167 
Чуков, Кръстьо 51 
Якшич, Бошко 9 12 
Янакиева, Веселка 126 127 
Янчева, Милена 160 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Balanced Scorecard 48 58 
JPM Coin 25 172 
Microsoft Office 365 174 
Moody’s 49 
SWOT анализ 48 58 
talent management 52 
Z-score 48 49 58 
автомобилен транспорт 65 171 
авторско право 75 128 
административен акт 26 
административен договор 26 
административни нарушения 96 
административно право 96 109 
административно регулиране 148 
администрация 137 142 
амортизации 44 
анализ 51 
архитектура 168 169 189 191 
аутсорсинг 54 
аутсорсинг компании 54 
балансирана система от показатели (BSC) 48 58 
Балкани 5 15 16 19 168 169 184 185 186 187 188 189 190 191 192 
банки 97 
бедност 133 
бежанска вълна 136 
бежанска криза 136 
бежанци 136 
бенчмаркинг 68 72 
бизнес анализ 48 58 
бизнес стратегии 38 
блокчейн 25 172 
Брекзит 106 
България 7 16 64 156 169 182 187 191 
български граждани 104 106 
Български енергиен холдинг (БЕХ) 64 
бюджет 138 163 
бюджетиране 139 
бюджетно салдо 27 
валута 28 
виртуални пари 25 172 
временна работа 76 
Втора световна война 185 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 64 
възстановяване на работа 78 
външна търговия 20 
върнати в магазините стоки 67 
гарантирани вземания 87 
геополитика 16 187 
гласово разпознаване 175 
градско развитие 61 74 
граждански договор 26 
Граждански процесуален кодекс (ГПК) 93 125 
гражданско общество 3 135 
данни 17 177 
данък върху дохода 37 
данъчни облекчения 79 
данъчно право 110 
данъчно третиране 33 
двойно данъчно облагане 110 
деинституционализация 131 151 153 
децентрализация 145 
дивиденти 36 
дигитализация 17 41 177 
дигитална идентичност 178 
дигитална трансформация 41 55 
дигитални разплащания 175 
Директива (ЕС) 2015/2302 108 
Директива 2013/34/ЕС 24 31 
Директива 2015/849 (ЕС) 121 
Директива 2016/943/ЕС 120 
Директива 78/660/ ЕИО 24 31 
Директива 83/349/ЕИО 24 31 
добри практики 68 
Добруджа 16 187 
доверено лице 118 119 
договор за управление 80 
дялово участие 24 31 
Еврозона 27 
европейска транспортна система 68 
Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 26 
Европейски съюз ( ЕС) 75 128 
европейско право 102 124 
езикова политика 7 182 
екологична криза 129 
екологични разходи 40 161 
експресни превози 66 
електрическа енергия 64 
електронни трудови досиета 86 
електронни услуги 166 179 
електронно управление 140 
енергетика 64 
енергийна зависимост 64 
етично хакерство 173 
етническа толерантност 15 186 
ефективност 66 
задатък 92 
задължително пенсионно осигуряване 89 
Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 91 95 
Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) 124 
Закон за защита на търговската тайна (ЗЗТТ) 120 
Закон за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) 77 
Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) 50 167 
Закон за изм. и доп. на Закона за семейни помощи за деца (ЗИДЗСПД) 84 
Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 37 
Закон за межд. търговски арбитраж (ЗМТА) 109 
Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 121 
Закон за обществените поръчки (ЗОП) 82 122 
Закон за особените залози (ЗОЗ) 117 
Закон за счетоводството (ЗСч) 38 
Закон за хора с увреждания (ЗХУ) 99 
закрила на работниците 87 
закупуване на осигурителен стаж 127 
заложен кредитор 117 
запор 98 
защита 60 
защита на трето лице 115 
здравеопазване 4 63 141 164 
здравна реформа 162 
здравни грижи 154 165 
здравни услуги 154 165 166 179 
здравно осигуряване 104 
зелена икономика 123 
зелени облигации 56 
зимни курорти 70 
идентификационнен модел 175 
извънреден труд 103 
изкуство 2 69 
износ 20 
изпълнителна власт 90 
икономика на предприятието 39 
икономическа теория 21 22 
икономическо развитие 148 
имущество 44 
инвестиции 148 
инженеринг 149 
инженерингови компании 149 
иновации 66 
Интернет 75 128 
интернет на нещата ( Io T) 17 177 
информационна ера 1 170 
информационна сигурност 173 178 
информационни технологии 159 180 
ислям 6 
исторически обзор 35 
исторически преглед 32 
история 16 168 169 184 185 187 188 189 190 191 
ИТ мениджмънт 55 
ИТ специалисти 23 
Кауфланд 67 
киберпрестъпления 60 
киберсигурност 159 180 
клиентска удовлетвореност 71 
Кодекс за социално осигуряване (КСО) 84 88 97 113 114 127 
Кодекс на труда (КТ) 76 78 79 80 86 98 100 101 103 
колизия на нормата 94 
командировки 103 
конкурентни предимства 72 
конкурентоспособност 20 
контрол на персонала 53 
концентрационен лагер 185 
корпоративен имидж 57 158 
криптовалути 25 172 
култура 1 4 63 170 
културен туризъм 2 69 
културно наследство 2 69 
лизингов договор 33 
лицево разпознаване 175 
логистичен мениджмънт 67 
луксозен туризъм 71 
майчинство 113 
малуер реклама 60 
маркетинг на дестинацията 61 74 
маршрутни карти 65 171 
медии 8 9 10 11 12 57 158 
медицинска помощ 154 165 
международна валута 28 
Международни одиторски стандарти (МОС) 34 
Международни счетоводни стандарти (МСС) 24 31 38 45 
международно данъчно право 110 
международно право 102 
местна администрация 132 
местна власт 73 133 143 
местно самоуправление 130 131 133 136 137 139 141 142 144 145 147 151 164 
методика 34 
мобилни комуникации 176 
мобилни устройства 176 
модел 110 
модели 71 
морски общини 129 
мотивация 132 
мотивация на персонала 132 
мотиви за труд 23 
мохамеданство 6 
мрежови оператори 25 172 
МСС 17 33 
надомна работа 76 
наемане на работа 85 
наследствени пенсии 84 
Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) 50 167 
независим финансов одит 32 
незаконно уволнение 78 
неправителствен сектор 73 143 
неравенства 154 165 
нестопански сектор 4 62 63 
несъстоятелност 94 
несъстоятелност на предприятието 87 
нормативна уредба 130 
обезпечения 115 
обезсилване 125 
облигационни отношения 92 
образование 4 57 63 156 158 160 
обратна логистика 67 
обществени поръчки 83 96 123 
общество 7 8 9 11 12 182 
общини 140 
общинска администрация 140 
общинско здравеопазване 138 163 
общинско управление 73 136 143 146 181 
Общо събрание 111 
одитни доказателства 34 
одиторска професия 32 
одиторски практики 40 161 
определение 60 
оптимизиране 66 
органи 50 167 
отбранителна индустрия 149 
отвод на съда 93 
отметнина 92 
оценка на бизнес 49 
оценка на предприятието 49 
пазар на труда 23 
пакетни туристически пътувания 108 
парични обезщетения 113 
пенсии за инвалидност 105 
пенсионери 85 
пенсионни фондове 43 155 
пенсионно осигуряване 126 
печалба 51 
платен годишен отпуск 81 
политическа идеология 18 
политическа икономия 17 177 
попечителство 97 
права и свободи на гражданите 148 
право на Европейския съюз 105 107 
предизвестие 100 
прекратяване на трудов договор 100 
прекратяване на трудово правоотношение 80 
преобразуване 111 
продукция 51 
проекти 56 
промени 112 
професионално развитие 23 
публични организации 90 
публични средства 90 
пътнически услуги 108 
работа от разстояние 76 
работна среда 23 
разплащания 28 
Регламент (ЕО) № 883/2004 105 106 
Регламент (ЕО) №987/2009 105 106 
Регламент (ЕС) 2016/679 124 
религия 6 
рентабилност 39 
Румъния 13 16 169 183 187 191 
самоосигуряващи се лица 88 
сезонност 70 
сертификация 173 
сигурност 147 
системни администратори 173 
служители 132 
софтуер 174 
социален маркетинг 14 59 
социална интеграция 146 181 
социална политика 134 152 
социални грижи 153 
социални медии 72 
социални права 106 
социални услуги 131 151 153 
социално осигуряване 112 
социално подпомагане 84 
социално-културна дейност 4 63 
справедлива стойност 49 
сравнителен анализ 68 
средно образование 157 
срочен трудов договор 101 
статут на уседналост 106 
стратегическо планиране 149 
субсидиарност 145 
счетоводен отчет 46 
счетоводен софтуер 46 
счетоводна информация 42 46 
счетоводна отчетност 29 
счетоводна политика 38 
счетоводна теория 35 44 47 
счетоводни аспекти 33 
счетоводни принципи 47 
счетоводно отчитане 36 37 
счетоводство 41 43 155 
счетоводство на предприятието 38 45 
събитиен туризъм 70 
Съвет за международни счетоводни стандарти (СМСС) 45 
Сърбия 169 191 
творчески индустрии 2 69 
теоретични аспекти 30 
тестове за сигурност 173 
тол-такси 65 171 
толерантност 8 11 
транспорт 65 171 
транспортна система 68 
транспортни фирми 174 
трудова мотивация 23 
трудови правоотношения 77 99 
трудови спорове 78 
трудово възнаграждение 98 
трудово законодателство 81 
трудоустрояване 79 
туризъм 73 143 
турско малцинство 13 183 
Турция 18 
търговска дейност 46 
търговски дружества 36 
Търговски закон (ТЗ) 111 118 119 
търговско дружество 94 
уволнение 80 
удовлетвореност 71 
управление 142 147 
управление на таланти 52 
управленско счетоводство 30 35 42 
устойчив растеж 123 
устойчиво развитие 56 123 
Фетхуллах Гюлен 18 
финанси на фирмата 24 31 
финансиране 56 138 163 
финансов анализ 48 58 
финансов контрол 24 26 31 50 167 
финансов лизинг 33 
финансов одит 43 155 
финансова подкрепа 79 
финансови инструменти 56 
финансови отчети 24 31 40 161 
финансово отчитане 45 
финансово право 26 
финансово счетоводство 42 
фирмена култура 55 
фискална стабилност 27 
хакерство 60 
хеш ключове 25 172 
хибридни войни 150 
хотелски комплекси 72 
ценни книги 125 
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 27 
цесия 95 
цифрова икономика 75 128 
Четвърта индустриална революция 17 177 
читалища 3 135 
чужд дълг 115 
Югоизточна Европа 54 190 
ЮНЕСКО 2 69 
ядрена сигурност 159 180 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Гюлен, Фетхуллах 18